SKo6BGI_012

 

Име и презиме: ____________________________________________, Разред/одељење: ______________

 

Творба речи

Група А

 

 

1. Подвуци просте речи:  

 

ЛЕПОТИЦА, ПЕГЛА,  КОРЕН,  СТАР,  ЧАША, БРАТ, СМИСЛИТИ

 

2. Подвуци корен речи:

 

НОВОСТ, ГЛАСАЧ, ЛИСТИЋ, ОДРЕДИТИ, МЛАДОСТ, ОБУЋАР, УЧИТЕЉ

 

3. Напиши начин творбе поред сваке речи:

 

Виноград: ____________________________________________________________

 

Прашума: ____________________________________________________________

 

Дохватити: ___________________________________________________________

 

Шољица: ____________________________________________________________

 

Саграђен: ____________________________________________________________

 
 

4. Напиши синониме следећих речи:

 

Вокал: ____________________

 

Модар: ____________________

 

Врт: ______________________

 

5. У речи ЛЕКАРСКИ  препознај и напиши:

 

корен: ________________

 

основу: _______________

 

наставке: _____________

 

6. Подвуци сложенице у чијем саставу налазимо спојни вокал:

 

ДАНГУБИТИ, ГЛАВОБОЉА, СТАРМАЛИ, ВИСИБАБА, РИБОЛОВ