SKo6BGI_013

 

Име и презиме: ____________________________________________; Разред/одељење: _______________

 

Творба речи:

Група Б

 

 

1. Издвој просте речи:

 

САЗНАТИ,   РОБ,   СЈАЈ,   НОВОСТИ,   ЧАША,   СЕСТРА,   РУПА

 

2. Подвуци  корен речи:

 

И Г Р А О Н И Ц А,   П Е В А Ч,   У Л О В И Т И,   Р О Д И Т Е Љ,   С Т А Р О С Т,    З И Д А Р,   П Р Е П И С А Т И

 

3. Напиши начин творбе поред сваке речи:

 

ПЕШЧАНИ: ____________________________________________________________

 

ПРОСЕД: ______________________________________________________________

 

ЦРВЉИВ: _____________________________________________________________

 

ПОГЛАВАРСКИ: ________________________________________________________

 

ПЛАВОКОСА: __________________________________________________________

 

4. Напиши  АУГМЕНТАТИВЕ следећих речи:
 

БОКАЛ: ______________________________

 

НОС: ________________________________

 

РИБА: _______________________________


 
5. У речи  С Т О Л А Р С К И   препознај

 

корен: _______________________________________

 

основу: ______________________________________

 

наставке: ____________________________________
 

6. Подвуци све сложене речи:

 

САВЕЗ,   СРЏБА,   ПРОРЕД,   СУМРАК,  ЧУДАК,   ПОДЗИД,   ТРЕСАК,   ОКОВ