Pismeni zadaci

SKo6BGI_014

Име и презиме: ______________________________________________; Разред/одељење: _________________

 

Гласови и гласовне промене

Група А

 

 

1. Био једном један цар и имао три сина.

 

А) издвој све звучне консонанте: ______________________________

 

Б) издвој сонанте: __________________________________________

 

2. Кућица у горици, на једној ножици.

 

А) Издвој надзубне (алвеоларне) гласове: ________________________

 

Б) Издвој задњенепчане гласове: _______________________________________

 

3. Напиши дефиницију  једначења сугласника по месту творбе.

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

 

4. Одреди гласовне промене у речима:

 

бескрајна __________________, ______________________________

 

иситњен ________________, _________________, _______________

 

подаци __________________, _______________, ________________

 

јунаци ____________________ 

 

учионица __________________

 

ораси _____________________

 

девојака ___________________

 

соко _______________________

 

5. Од којих се правила одступило у следећим примерима:

 

председник _________________

 

Анкин ___________________________ 

 

најјачи __________________________ 

 

Vi ste ovde: Home Zbirka radova Osnovna Za 6. razred Testovi iz gramatike SKo6BGI_014