SKo6BGI_015

Име и презиме: ______________________________________________; Разред/одељење: ___________

 

Гласови и гласовне промене

Група Б

 

 

1. "О, дај окрени тај рингишпил у мојој глави..."

 

А) Издвој све звучне консонанте: ______________________________

 

Б) Издвој сонанте: __________________________________________

 

2. Кад год упалиш другоме светло, осветлиш и себи пут.

 

А) Наведи надзубне (алвеоларне) гласове ________________________

 

Б) Издвој задњенепчане  _______________________________________

 

3. Напиши дефиницију палатализације:

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

4. Одреди гласовне промене у речима:

 

гвожђе __________________, _________________, _________________

 

ношња ________________, ________________________________

 

рашчешљан __________________, ______________,  _________________

 

љући ____________________ 

 

сто ____________________

 

сечем _____________________

 

момака ___________________ 

 

врапчић ____________________

 

 

5. Од којих се правила одступило у следећим примерима:

 

вођство ______________________

 

подшишати ___________________________ 

 

Заги __________________________