SPo7NSI_286

Ima jedan čuperak plavi

ocena vrlo dobar četiriNedavno sam čitao lektiru „Plavi čuperak”. Iz te lektire koju je napisao Miroslav Antić posebno mi se dopala pesma „Plavi čuperak”.

Pesma govori o ljubavi, odnosno o simpatiji koju dečak oseća prema devojčici. Čitajući tu lektiru, ja sam shvatio da i u mojo glavi ima jedan čuperak plavi. Sve sam se više i više udubljivao u pesmu, a dečaka iz pesme sam zamenjivao sa sobom. U pesmi sam gledao sebe kako se pred simpatijom umudrim, udrvenim pa malo, malo pocrvenim. Moja simpatija nije Sanja iz šestog a, ali je jednako delovala na mene kao i na dečaka iz pesme. Sutradan sam u školi pobrkao ratove i romboide i gradove i piramide.

Iz recitovanja ove pesmice dobio sam ocenu između dvojke i trojke. To mi se dešavalo jer i u mojoj glavi ima jedan čuperak plavi.