Pismeni zadaci

SPsIKŽIII_126

Antigonina tragična krivica

ocena odličan pet

Dramu „Antigona‘‘ napisao je grčki tragičar Sofokle.

Sama tragedija počinje tako što je Antigona želela da sahrani svog poginulog brata Polinika po božijem zakonu, ali Kreont (vladar grada Tebe) to nije dozvolio, i izričito je zabranio rekavši da Antigona mora da poštuje državni zakon. Antigona nije želela da posluša Kreonta i rešila je da mu se suprostavi, tako što će svog brata sahraniti onako kako to nalažu običaji. Ismena (Antigonina sestra) pokušala je da nagovori Antigonu da odustane od svoje ideje i da posluša Kreonta. Međutim, Antigona je bila čvrsto rešena u svojoj odluci i tako je i uradila.

Opširnije: SPsIKŽIII_126

Vi ste ovde: Home Zbirka radova Srednja Za I razred Antigona