SPsIKŽIII_126

Antigonina tragična krivica

ocena odličan pet

Dramu „Antigona‘‘ napisao je grčki tragičar Sofokle.

Sama tragedija počinje tako što je Antigona želela da sahrani svog poginulog brata Polinika po božijem zakonu, ali Kreont (vladar grada Tebe) to nije dozvolio, i izričito je zabranio rekavši da Antigona mora da poštuje državni zakon. Antigona nije želela da posluša Kreonta i rešila je da mu se suprostavi, tako što će svog brata sahraniti onako kako to nalažu običaji. Ismena (Antigonina sestra) pokušala je da nagovori Antigonu da odustane od svoje ideje i da posluša Kreonta. Međutim, Antigona je bila čvrsto rešena u svojoj odluci i tako je i uradila.

Jednog jutra Antigona je otišla na groblje, sahranila Polinika, ali je tu, na groblju, bio i stražar koji ju je video kako sahranjuje brata. Odmah je otišao da javi vladaru Kreontu šta se desilo. Kreont je izdao naređenje da se Antigona živa zazida, ali da joj se (kako bi što duže ostala na mukama) redovno daje hrana i voda. Čuvši tu naredbu, Ismena je otišla kod Kreonta rekavši da je i ona umešana, ali Antigona je odlučno rekla da je Ismena nevina i da je samo ona kriva.

Kreontov sin, Hemon, je pokušavao da ubedi oca da oslobodi Antigonu jer je zaljubljen u nju, ali Kreont nije hteo ni da čuje za to. Hemon je čak zapretio ocu da će se ubiti akoje ne oslobodi, ali Kreont i dalje nije hteo da odustane od svoje odluke.

Jednog dana, kod Kreonta je došao prorok Tiresija. On je ubedio Kreonta da pusti Antigonu, ali tada je već bilo kasno. Antigona se obesila, a videvši to Hemon je uzeo mač i ubio se, kao što je i obećao. Uvidevši da je pogrešio, Kreont je osuđen na večnu patnju i bol.

Antigonina tragična krivica je u tome što je sahranila svog brata onako kako to božiji zakon i običaji nalažu, jer ipak su oni stariji i važniji od bilo kakvog državnog zakona