SPsIIKŽIV_119

Strah

ocena odličan petBeli mantil presijavao se u noći, hodala je nasmejanog lica i zamršenih misli. Čula je njegove šaljive reči da njen izgled potpuno odgovara pustolovu, u tom belom mantilu, ili kakvom detektivu.

Zamislila je sliku pustolova na napuštenom ostrvu. A onda je sinula misao: „Zapravo, ja i jesam pustolov, svakog dana probijam se kroz granje i šiblje tražeći put u ovoj gustoj šumi misli. Kako je ovo interesantna misao!” Ponovo je zamislila sliku svega, a onda je stegla njegovu ruku. Vraćali su se kući, bili su nasmejani, vedrog duha.

Pred njenom kućom osetili su čudan miris koji se širio iz nepoznatog pravca. Osećalo se na bolnicu, na bolest, na vakcine. Odjednom je zamislila celu tu sliku i javio joj se čudan strah u stomaku. Anksioznost, kako je on objašnjavao. Bila je srećna što je čula novu infor maciju od tako pametne osobe i za dovoljna što ima takvu osobu pored sebe. U jednom trenutku osetila se nesigurno, a u njegovom zagrljaju osetila je toplotu i sigurnost. Poželela je da je on zauvek ovako grli, da odnese sav strah jednim potezom, kao sada.

Želela je da ovaj trenutak traje dugo, dugo... Ali, vreme ih je sprečavalo. Rastali su se tiho i nestali u noći.

I strah se opet javio.