SPsIIKŽIV_128

Umetnička i naučna dela žive za sva vremena i za sve ljude

ocena odličan petČovek tokom svoga života na neki način ostavlja trag u vremenu. Koliko će taj trag biti duboko urezan zavisi od čovekovih dostignuća i njegovih vrednosti.

Jedan neizbrisivi trag ostavlja umetničko delo nekog nadarenog pojedinca, ali i ne samo pojedinca, već i grupe ljudi, pa i celog naroda (kao što je to slučaj sa narodnim umotvorinama). Nečiji nadareni duh nastavlja da živi sa tim delom, provlači se kroz decenije i vekove. Upravo je u tome snaga i lepota stvorenog čovekovog dela. Umetničkih dela ima puno, nalaze se skoro svuda oko nas. Za vredno umetničko delo potrebna je jaka volja, koja nas inspiriše i teži ka savršenstvu. Sve ove kuće, dvorišta, slike, jesu umetnička dela nekog čoveka.

Nekome umetnost znači život, a neko i ne zna šta je to umetnost niti u čemu je suština umetničkog dela. Postoji jedno umetničko delo iz antičke Grčke, jedan spev, koji se zove Ilijada. Ovo delo taje hiljadama godina, ali nije svakome dostupno da ga pročita i razume. Delo je pisano u stihovima i potreban je intelektualni napor za njegovo razumevanje i tumačenje. Ali, zato postoji film Troja, koji svaki čovek (bez obzira na svoj nivo obrazovanja) može da pogleda i shvati suštinu tog filma. Tako se spev dalje pronosi i praktično seli u jednu drugu umetnost, a to je film.

Mnogi ljudi i ne znaju da su umetnički obdareni, i taj urođeni umetnički talenat ostaće zauvek duboko sakriven u njima. Možda će i nas ljubav prema umetnosti dovesti do toga da i mi jednog dana otkrijemo neki skriveni talenat za koji nismo ni znali da čuči duboko sakriven u nama.

Vredna umetnička dela zauvek će živeti u nama i u našim srcima,za sve nas i za svakog čoveka.