Pismeni zadaci

SPsIVBLI_360

Ostanak

ocena odličan petSjedio je na obali rijeke dok je ona tekla neumorno, glatko dajući odraz poput ogledala. Granje se savilo nad glavom njegovom kao da ga je držalo i štitilo od neprobojne šake života i misterije sanjive doline na kojoj je sjedio.

Držalo ga je gotovo na lancima da ostane i ne uputi svoje misli i tijelo na one horizonte poznate samo njemu da bi došao u iskušenje da ode. Odmah nakon toga hipnotisan veličinom prolaznosti prepustio se sjećanju. Za njega je taj momenat bio kao san. Miris njene kose, pocijepanih ljudi na stanici, zaleđeni momenat, plač, zvuk ogromnih crnih strojeva što su je odveli od njega. Stavio je crni veo preko svoga lica i zatvorio tu pohabanu stranicu ispisanu tankim vezom emocija, linijom bola, kao na svili za pokrov.

Tu oko njega vazduh je bledio, grebao njegove obraze, miris rijeke je prepoznao njegove misli. Samo jedan tren ga je dijelio od odluke. Sutra će se prvi redovi uputiti ka liniji. Poput blijedih prikaza ljudi će se redati u kolonama. Svi isti po stasu, braća po krvi, obraza dubokih, ljudi tamni poput pećina, sveti za svoju djecu biće upisani u knjige u vidu brojeva, bića straha, svjesna sudbine.

Samo jedan momenat tame, jedan bljesak svjetlosti koji će presuditi. Par koraka ga je dijelilo od bijega u svijet iluzija, njene ljepote, zajedničkog života. Samo par koraka ga je dijelilo od izdaje svoga naroda.

Tek u tim rijetkim momentima u smiraju rijeke imao je snage suočiti se sa mislima svojim. One su ga pohodile poput prikaza noći, poput sjenki. Jedan zanos ga je vodio ka horizontu, drugi ga je držao čvrsto na zemlji. Bacio je pogled ka daljinama gledao je sunce kako zalazi, osjetio je rijeku kako prolazi i prvi put zemlja se topila pod njim. Mogao je osjetiti kako mu klizi pod prstima poput njene kose.

Sakupio je dijelove lišća i bacio ih u rijeku, a ona ga je povela ka drugoj rijeci, moru ili ga upravo razbila od kamenje na putu ka svom izvoru. Hoće li oni biti skršeni poput lišća od kamen, razbijeni, pobijeđeni, dok se zemlja pod njima lomi i ugiba. Počeo je da sumnja u te misli, javili su se nemiri.

Pogledao je još jednom ka zalasku sunca. Za njega se jedan život gasi. Upalio je cigaru i uvukao jedan dim. Dugo je posmatrao kako se kolutovi dima svijaju u vazduh.

Sjeo je na crnu zemlju doline i čekao sljedeći izlazak sunca.

Vi ste ovde: Home Zbirka radova Srednja Za III razred Moje misli i osećanja SPsIVBLI_360