Pismeni zadaci

SPsIVNGII_176

Faust i Mefistofel — dva aspekta života

ocena odličan petTragedija „Faust“ J.V.Getea je jedno od najvećih dela svetske književnosti. Ovo je delo u kojem se spaja srednji vek sa helenizmom i otvara se most za novo doba. Faust je napeta i dinamična drama zanimljivog zapleta i originalnih sudbina, on je priča o čovekovom mukotrpnom putu ka saznanju i ostvarenju sebe kao ljudskog bića kroz ljubav. Kroz lik Fausta Gete je ugradio sopstvene crte i karakter. Faust će postati simbol čovekove neobuzdane želje za osvajanjem neosvojivog, za znanjem i moći koja sve podređuje čovekovom duhu i sreći njegovoj.

Ko je Faust? Čovek od šezdesetak godina koji je u životu osetio samo napor, muku i odricanje. Teži da ovlada ljudskim saznanjima, da potpuno razume svet, čovekove tajne i nebesko prostranstvo. U želji da se oslobodi svega što je zemaljsko, on se vezuje ze nebesko, u tome mu se život otima i čini mu se nedostupnim. Faust uviđa čovekovu ništavnost i to ga navodi na samoubistvo. Međutim, vraća mu se želja za životom kada se nađe u društvu ljudi koji slave svoje postojanje i upravo tada shvata da je čovekov život nepotpun, prazan i glup, bez čulnih doživljaja. Da se čulni događaji ne mogu isključiti iz ljudskog života, govori mu Mefistofel koji sa Faustom sklapa savez. Faust pristaje na savez sa đavolom, uveren da se čulno u njemu neće uzdići iznad uma. On se baš i ne snalazi sam u svakodnevnom životu, nesiguran je, ali podmlađen uz Mefistofelovu pomoć. Zaboravlja nauku i predaje se čulima. Zaljubljuje se u mladu Gretu, osobu koja je odraz moralne čistote. Siromašna, iskrena, dobra i pobožna, ona je u svojim osećanjima iznad Fausta. Voli iskreno i ta ljubav je spremna na sve. Faust ide sve više za strastima koje isključuju obzir prema drugima. On postaje egoista. On se ne žrtvuje u potpunosti kad nalazi Gretu, već nastavlja dalje svoje pohode sa Mefistom. Mefistofela ne možemo tretirati kao neko izrazito zlo koje apsolutno šteti čoveku, već kao činjenicu i faktor otrežnjenja i realnog sagledavanja sveta i čoveka.

Ako Fausta zamislimo kao običnog čoveka, gde Mefistofel predstavlja njegovu lošu, a Greta dobru stranu, onda bismo upravo tako mogli posmatrati i čitav svet. Svet koji je zasnovan na balansu dobra i zla. Važno je šta će prevagnuti u čoveku, ali je ipak najvažnije doći do neke umerenosti.

Vi ste ovde: Home Zbirka radova Srednja Za IV razred Johan Volfgang Gete, Vilijem Šekspir SPsIVNGII_176