Pismeni zadaci

Zadatak 2135

Test: MPo5BGI_375

 

O Prikaži skupove \(M=\left \{ m,a,t,i,s \right \}\) i \(L=\left \{ l,o,p,t,a \right \}\) Venovim dijagramom i odredi skupove \(M\cap L\) i \(L\setminus M\).

Zadatak 2134

Test: MPo5BGI_375

 

S Elementi skupa \(A\) su neparni brojevi druge desetice, a skupa \(B=\left \{ 9,11,16,17,21 \right \}\). Odredi skupove \(A,A\cup B, A\cap B\).

Zadatak 2130

Test: MPo5BGI_374

 

O Prikaži skupove \(M=\left \{ m,a,t,i,s \right \}\) i \(T=\left \{ t,e,n,i,s \right \}\) Venovim dijagramom i odredi skupove \(M\cap T\) i \(M\setminus T\).

Zadatak 2129

Test: MPo5BGI_374

 

S Elementi skupa \(A\) su parni brojevi treće desetice, a skupa \(B=\left \{ 18,20,24,30,32 \right \}\). Odredi skupove \(A,A\cup B, A\cap B\).

Zadatak 2126

Test: MKo5BGI_373

 

O Određivanje elmenata skupaKoristeći dati dijagram odredi skupove \(M,N,M\cap N,M\setminus N\)

Zadatak 2125

Test: MKo5BGI_373

 

O Dati su skupovi: \(A=\left \{ 1,2,50,60 \right \}\) i \(B=\left \{ 2,30,56 \right \}\). Odredi skupove \(A\cup B,A\cap B\).

Zadatak 2122

Test: MKo5BGI_372

 

O Određivanje elmenata skupaKoristeći dati dijagram odredi skupove \(M,N,M\cup N,N\setminus M\)

Zadatak 2121

Test: MKo5BGI_372

 

O Dati su skupovi: \(A=\left \{ 10,25,5 \right \}\) i \(B=\left \{ 2,30,45,5 \right \}\). Odredi skupove \(A\cup B,A\cap B\).

Zadatak 2063

Test: MPo5BGI_359

 

N Skup \(A\) čine svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(36\), a skup \(B\) svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(20\). Nabroj sve elemente tih skupova, nacrtaj dijagram i odredi skup \((A\cup B)\cap (A\setminus B)\)

Zadatak 2059

Test: MPo5BGI_358

 

N Skup \(A\) čine svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(12\), a skup \(B\) svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(30\). Nabroj sve elemente tih skupova, nacrtaj dijagram i odredi skup \((A\cup B)\setminus (A\cap B)\)

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi Skupovne operacije