Pismeni zadaci

Zadatak 2136

Test: MPo5BGI_375

 

O a) Odredi broj koji je za \(12\) veći od broja \( 2142:7+14\).

b) Koliko puta je broj \(30 \) manji od broja \(18 \cdot 25\)?

Zadatak 2131

Test: MPo5BGI_374

 

O a) Odredi broj koji je za \(12\) manji od broja \( 2550:50-25\).

b) Koliko puta je broj \(36\cdot 15 \) veći od broja \(20\)?

Zadatak 2128

Test: MKo5BGI_373

 

S Izračunaj \(x-y\) ako je \(15\cdot (x-10)=75\) i \(15\cdot y+10=55\).

Zadatak 2127

Test: MKo5BGI_373

 

O Izračunaj:

a) \(64-48:8+8\);

b) \((64-48):8+8\);

c) \(18036:18-9\).

Zadatak 2124

Test: MKo5BGI_372

 

S Izračunaj \(x+y\) ako je \(25\cdot x+50=125\) i \(5\cdot (y-25)=125\).

Zadatak 2123

Test: MKo5BGI_372

 

O Izračunaj:

a) \(36\cdot (3\cdot 4-4):2\);

b) \(36\cdot 3\cdot 4-4:2\);

c) \(12024:6+6\).

Zadatak 2065

Test: MPo5BGI_359

 

S Popuni prazna mesta u tabeli:

\(x\)
\(118-8\cdot (x+1)\)
3
 
 
86
9
 
 
30

Zadatak 2061

Test: MPo5BGI_358

 

S Popuni prazna mesta u tabeli:

\(x\)
\(106-6\cdot (x+1)\)
4
 
 
70
7
 
 
52

Zadatak 2058

Test: MKo5BGI_357

 

N Anđela je kupila četiri olovke i tri sveske i za to je platila \(313\) dinara. Da je kupila još \(4\) sveske morala bi dati još \(156\) dinara. Koliko košta sveska, a koliko olovka?

Zadatak 2057

Test: MKo5BGI_357

 

N Skup \(S\) čine svi jednocifreni prirodni brojevi. Odredi sve elemente \(x\) skupa \(S\) za koje je vrednost izraza \((2x-12):3\) takođe element skupa \(S\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi Skupovi N i No