Pismeni zadaci

Zadatak 0058

Test: MPo5BGI_012

 

Koji od izraza \(M=1001:11+11, P=2222-22\cdot 22, S=12+21 \cdot (22-1)\) ima najmanju vrednost?


Rešenje:


 

\(M=1001:11+11=91+11=102\),

 

\(P=2222-22\cdot 22=2222-484=1738\),

 

\(S=12+21 \cdot (22-1)=12+21\cdot 21=12+441=453\).

 

Najmanju vrednost ima izraz M.


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi Skupovi N i No Zadatak 0058