Pismeni zadaci

Zadatak 2137

Test: MPo5BGI_375

 

S Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

Zadatak 2132

Test: MPo5BGI_374

 

S Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

Zadatak 2050

Test: MPo5BGI_354

 

S Tačke \(M,N,P\) i \(R\) pripadaju jednoj pravoj, tačke \(A\) i \(B\) su van te prave. Koliko je

a) duži,

b) pravih

određeno ovim tačkama?

Zadatak 2032

O Međusobni položaj prave i ravniPosmatraj sliku i odredi međusobni odnos sledećih elemenata:

a) tačke \(B\) i prave \(a\);

b) tačke \(P\) i prave \(p\).

Zadatak 2031

O Nacrtaj prave \(a(A,B); b(B,C); c(A,C); d(D,E); m(A,E)\) i \(n(C,D)\). Odredi zajedničke tačke pravih: \(a\) i \(b\), \(b\) i \(d\), \(a\) i \(n\), \(m\) i \(c\).Pet nekolinearnih takčaka

Zadatak 1537

Zaokruži slova ispred tačnih rečenica:

a) Dve različite tačke određuju samo jednu pravu.

b) Unija dve prave može biti tačka.

c) Tri tačke određuju jednu ravan.

d) Ako krug i prava imaju samo jednu zajedničku tačku, prava je tetiva tog kruga.

e) Najduža tetiva u krugu je prečnik.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1537

Zadatak 0578

Test: MPo5BGI_115

 

Tačke S, T, K i L pripadaju jednoj pravoj a tačke C i D su van te prave. Koliko je

a) duži;

b) pravih

određeno ovim tačkama?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0578

Zadatak 0574

Test: MPo5BGI_114

 

Tačke M, N, P i R pripadaju jednoj pravoj a tačke A i B su van te prave. Koliko je

a) duži;

b) pravih

određeno ovim tačkama?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0574

Zadatak 0457

Test: MPo5BGI_089

 

Izaberi pet tačaka A, B, C, M, K, pri čemu su tačke A, B, C, M tačke na istoj pravoj. Koliko:

a) pravih;

b) duži;

c) trouglova

je određeno ovim tačkama?

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0457

Zadatak 0452

Izaberi pet tačaka A, B, C, M, K, pri čemu su tačke A, B, C tačke na istoj pravoj. Koliko:

a) pravih;

b) duži;

c) trouglova

je određeno ovim tačkama?

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0452

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan