Pismeni zadaci

Zadatak 0056

Test: MPo5BGI_011

 

Nacrtaj dve poluprave Aa i Bb tako da imaju zajedničku tačku C. Koliko ima polupravih na toj slici. Zapiši ih.

 

Rešenje:


 slika uz zadatak 0056

Na slici su 4 poluprave: Aa, Bb, Ca i Cb.


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan Zadatak 0056