Pismeni zadaci

Zadatak 0061

Test: MPo5BGI_012

 

Nacrtaj dve poluprave Aa i Bb tako da imaju zajedničku duž. Koliko ima polupravih na toj slici. Zapiši ih.

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0061

Na slici se vide četiri poluprave: Aa, Ab, Ba, Bb.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan Zadatak 0061