Pismeni zadaci

Zadatak 0457

Test: MPo5BGI_089

 

Izaberi pet tačaka A, B, C, M, K, pri čemu su tačke A, B, C, M tačke na istoj pravoj. Koliko:

a) pravih;

b) duži;

c) trouglova

je određeno ovim tačkama?

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0457a) prave: ABCM, AK, BK, CK, MK. Ukupno 5.

b) duži: AB, AC, AM, AK, BC, BM, BK, CM, CK, MK. Ukupno 10.

c) trouglovi: ABK, ACK, AMK, BCK, BMK, CMK. Ukupno 6.


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan Zadatak 0457