Zadatak 0578

Test: MPo5BGI_115

 

Tačke S, T, K i L pripadaju jednoj pravoj a tačke C i D su van te prave. Koliko je

a) duži;

b) pravih

određeno ovim tačkama?

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0578a) duži: \(CD,CS,CT,CK,CL,DS,DT,DK,DL,ST,SK,SL,TK,TL,KL\), ukupno ih ima 15;

 

b) prave: \(CD,CS,CT,CK,CL,DS,DT,DK,DL,STKL\), ukupno ih ima 10.