Pismeni zadaci

Zadatak 1537

Zaokruži slova ispred tačnih rečenica:

a) Dve različite tačke određuju samo jednu pravu.

b) Unija dve prave može biti tačka.

c) Tri tačke određuju jednu ravan.

d) Ako krug i prava imaju samo jednu zajedničku tačku, prava je tetiva tog kruga.

e) Najduža tetiva u krugu je prečnik.

 

Rešenje:

Tačne su rečenice a), c), e).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan Zadatak 1537