Zadatak 2031

O Nacrtaj prave \(a(A,B); b(B,C); c(A,C); d(D,E); m(A,E)\) i \(n(C,D)\). Odredi zajedničke tačke pravih: \(a\) i \(b\), \(b\) i \(d\), \(a\) i \(n\), \(m\) i \(c\).Pet nekolinearnih takčaka