Pismeni zadaci

Zadatak 2032

O Međusobni položaj prave i ravniPosmatraj sliku i odredi međusobni odnos sledećih elemenata:

a) tačke \(B\) i prave \(a\);

b) tačke \(P\) i prave \(p\).

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan Zadatak 2032