Zadatak 2050

Test: MPo5BGI_354

 

S Tačke \(M,N,P\) i \(R\) pripadaju jednoj pravoj, tačke \(A\) i \(B\) su van te prave. Koliko je

a) duži,

b) pravih

određeno ovim tačkama?