Pismeni zadaci

Zadatak 2137

Test: MPo5BGI_375

 

S Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan Zadatak 2137