Pismeni zadaci

Zadatak 0061

Test: MPo5BGI_012

 

Nacrtaj dve poluprave Aa i Bb tako da imaju zajedničku duž. Koliko ima polupravih na toj slici. Zapiši ih.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0061

Zadatak 0056

Test: MPo5BGI_011

 

Nacrtaj dve poluprave Aa i Bb tako da imaju zajedničku tačku C. Koliko ima polupravih na toj slici. Zapiši ih.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0056

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Tačka, prava, ravan