Pismeni zadaci

Zadatak 2036

S Koliko duži, a koliko trouglova ima na slici?Koliko duži, a koliko trouglova ima na ovoj slici?

Zadatak 1536

Koliko:

a) duži;

b) trouglova

ima na svakoj od ovih slika?

Koliko je duži i trouglova na slici

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 1536

Zadatak 1535

Nacrtaj dva trougla tako da im presek bude:

a) duž;

b) tačka;

c) četvorougao;

g) petougao.

Zadatak 0051

Test: MPo5NSI_010

 

Nacrtati jedan konveksan šestougao i obeležiti ga. Uoči jednu tačku u unutrašnjosti tog mnogougla. Da li ta tačka pripada mnogouglu? Obrazloži odgovor.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0051

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Mnogougao