Pismeni zadaci

Zadatak 0051

Test: MPo5NSI_010

 

Nacrtati jedan konveksan šestougao i obeležiti ga. Uoči jednu tačku u unutrašnjosti tog mnogougla. Da li ta tačka pripada mnogouglu? Obrazloži odgovor.

 

Rešenje:


 

 slika uz zadatak 0051

Tačka G pripada mnogouglu. Skup tačaka mnogougla je unija skupova tačaka mnogougaone linije i svih tačaka koje su u oblasti zatvorene mnogougaone linije ABCDEF.


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Mnogougao Zadatak 0051