Pismeni zadaci

Zadatak 2138

Test: MPo5BGI_375

 

N Nacrtaj krug \(K(A,3cm)\) i četvorougao čija su temena na kružnici. Osenči oblast kruga koju čine tačke koje nisu u oblasti četvorougla.

Zadatak 2133

Test: MPo5BGI_374

 

N Nacrtaj kvadrat \(ABCD\) stranice \(3cm\) i krug \(K(A,3cm)\). Osenči oblast kvadrata koju čine tačke koje nisu u oblasti kruga.

Zadatak 2066

Test: MPo5BGI_359

 

S Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su normalne na pravu \(SA\).

Zadatak 2062

Test: MPo5BGI_358

 

S Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su paralelne pravoj \(SA\).

Zadatak 2038

N Dat je krug \(K(O,3cm)\) i tačka \(M\) van kruga. Tačka kruga koja je najudaljenija od tačke \(M\) je tačka \(A\). Ako je \(MA=13cm\), koliko je najbliža tačka kruga udaljena od tačke \(M\)?

Zadatak 2037

S Nacrtaj kružnicu \(k(O,r)\) i prave \(a,b\) i \(c\) tako da prava \(a\) i kružnica imaju dve zajedničke tačke, prava \(b\) i kružnica nemaju zajedničkih tačaka, a prava \(c\) i kružnica imaju jednu zajedničku tačku. Koja je od ovih pravih tangenta, a koja sečica?

Zadatak 0458

Test: MPo5BGI_089

 

Nacrtaj kružnice \(k_{1}(O, 3cm)\) i \(k_{2}(O, 4cm)\). Nacrtaj pravu \(a\) čije je rastojanje od tačke O jednako 4cm. Nacrtaj tangentu \(t\) kružnice \(k_{1}\) koja je paralelna pravoj \(a\). Koliko je rastojanje pravih \(a\) i \(t\)? Koliko rešenja ima zadatak?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0458

Zadatak 0453

Test: MPo5BGI_088

 

Nacrtaj kružnice \(k_{1}(O, 3cm)\) i \(k_{2}(O, 4cm)\). Nacrtaj pravu \(a\) čije je rastojanje od tačke O jednako 3cm. Nacrtaj tangentu \(t\) kružnice \(k_{2}\) koja je paralelna pravoj \(a\). Koliko je rastojanje pravih \(a\) i \(t\)? Koliko rešenja ima zadatak?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0453

Zadatak 0052

Test: MPo5NSI_010

 

Konstruisati kurg \(K(O,3cm)\). Obeležiti takče A i B na kružnici i pravu p koja sadrži te dve tačke. Odrediti presek prave p i kruga K. Šta je presek? Kako zovemo duž AB?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0052

Zadatak 0062

Test: MPo5BGI_012

 

Nacrtaj kružnicu \(k(O,3cm)\), tačku A koja joj pripada i tačku B tako da je \(OB=4cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_{1}(B,3cm)\). Nacrtaj i obeleži pravu a koja sadrži tačke A i B. Obeleži i zapiši zajedničke tačke kružnice k i prave a i zajedničke tačke kružnica k i k1.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0062

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Kružnica i krug