Pismeni zadaci

Zadatak 0057

Test: MPo5BGI_011

 

Nacrtaj kružnicu \(k(O,3cm)\), tačku A koja joj pripada i tačku B tako da je \(OB=2cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_{1}(B,3cm)\). Nacrtaj i obeleži pravu a koja sadrži tačke A i B. Obeleži i zapiši zajedničke tačke kružnice k i prave a i zajedničke tačke kružnica k i k1.

Rešenje:


slika uz zadatak 0057

Zajedničke tačke kružnice k i prave a su A i C, a zajedničke take kružnica k i k1 su tačke E i D.


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Kružnica i krug Zadatak 0057