Pismeni zadaci

Zadatak 0052

Test: MPo5NSI_010

 

Konstruisati kurg \(K(O,3cm)\). Obeležiti takče A i B na kružnici i pravu p koja sadrži te dve tačke. Odrediti presek prave p i kruga K. Šta je presek? Kako zovemo duž AB?

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0052

\(K\cap p=AB\)

 

Presek prave p i kruga K je duž AB. Duž AB zovemo tetiva kruga K.


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Kružnica i krug Zadatak 0052