Pismeni zadaci

Zadatak 0458

Test: MPo5BGI_089

 

Nacrtaj kružnice \(k_{1}(O, 3cm)\) i \(k_{2}(O, 4cm)\). Nacrtaj pravu \(a\) čije je rastojanje od tačke O jednako 4cm. Nacrtaj tangentu \(t\) kružnice \(k_{1}\) koja je paralelna pravoj \(a\). Koliko je rastojanje pravih \(a\) i \(t\)? Koliko rešenja ima zadatak?

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0458

Rastojanje pravih \(a\) i \(t\) može biti \(1cm\) ili \(8cm\), jer zadatak ima dva rešenja.

 


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Kružnica i krug Zadatak 0458