Zadatak 2038

N Dat je krug \(K(O,3cm)\) i tačka \(M\) van kruga. Tačka kruga koja je najudaljenija od tačke \(M\) je tačka \(A\). Ako je \(MA=13cm\), koliko je najbliža tačka kruga udaljena od tačke \(M\)?