Zadatak 2062

Test: MPo5BGI_358

 

S Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su paralelne pravoj \(SA\).