Zadatak 2066

Test: MPo5BGI_359

 

S Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su normalne na pravu \(SA\).