Zadatak 2133

Test: MPo5BGI_374

 

N Nacrtaj kvadrat \(ABCD\) stranice \(3cm\) i krug \(K(A,3cm)\). Osenči oblast kvadrata koju čine tačke koje nisu u oblasti kruga.