Pismeni zadaci

Zadatak 2138

Test: MPo5BGI_375

 

N Nacrtaj krug \(K(A,3cm)\) i četvorougao čija su temena na kružnici. Osenči oblast kruga koju čine tačke koje nisu u oblasti četvorougla.

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Kružnica i krug Zadatak 2138