Pismeni zadaci

Zadatak 0057

Test: MPo5BGI_011

 

Nacrtaj kružnicu \(k(O,3cm)\), tačku A koja joj pripada i tačku B tako da je \(OB=2cm\). Nacrtaj kružnicu \(k_{1}(B,3cm)\). Nacrtaj i obeleži pravu a koja sadrži tačke A i B. Obeleži i zapiši zajedničke tačke kružnice k i prave a i zajedničke tačke kružnica k i k1.

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0057

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Skupovi tačaka Kružnica i krug