Pismeni zadaci

Zadatak 0731

Test: MPo5BGII_147

 

Nacrtaj ugao \( \alpha =86 ^{\circ}\). Konstruiši ugao \( \delta =2\alpha \).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0731

Zadatak 0726

Test: MPo5BGII_146

 

Nacrtaj ugao \( \alpha =56 ^{\circ}\). Konstruiši ugao \( \delta =3\alpha \).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0726

Zadatak 0644

Test: MKo5BGII_129

 

Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je veći od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(2\beta - \alpha\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0644

Zadatak 0643

Test: MKo5BGII_129

 

Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =120^{\circ}\) i \(\beta =72^{\circ}40'\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0643

Zadatak 0640

Test: MKo5BGII_128

 

Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je manji od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(\beta -2 \alpha\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0640

Zadatak 0639

Test: MKo5BGII_128

 

Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =80^{\circ}\) i \(\beta =53^{\circ}30'\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0639

Zadatak 0154

Test: MKo5BGII_031

 

Uglomerom nacrtaj uglove \(\alpha =126^{\circ}\)  i  \(\beta=64^{\circ}\)  a zatim konstruiši uglove:

 

a) \(\alpha - \beta\);   b) \(\alpha+2\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0154

Zadatak 0150

Test: MKo5BGII_030

 

Uglomerom nacrtaj uglove \(\alpha =134^{\circ}\)  i  \(\beta=55^{\circ}\)  a zatim konstruiši uglove:

a) \(\alpha - \beta\);   b) \(\alpha+3\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0150

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Sabiranje i oduzimanje uglova