Zadatak 0150

Test: MKo5BGII_030

 

Uglomerom nacrtaj uglove \(\alpha =134^{\circ}\)  i  \(\beta=55^{\circ}\)  a zatim konstruiši uglove:

a) \(\alpha - \beta\);   b) \(\alpha+3\beta\).

 

Rešenje:


a)

slika uz zadatak 0150


Klikni na sliku da je uvećaš.

 

 

 

b) \(\alpha+3\beta\)

slika uz zadatak 0150b

 

Klikni na sliku da je uvećaš