Zadatak 0154

Test: MKo5BGII_031

 

Uglomerom nacrtaj uglove \(\alpha =126^{\circ}\)  i  \(\beta=64^{\circ}\)  a zatim konstruiši uglove:

 

a) \(\alpha - \beta\);   b) \(\alpha+2\beta\).

 

Rešenje:


slika uz zadatak 0154

 

a) \(\alpha - \beta\)

 

slika uz zadatak 0154a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) \(\alpha+2\beta\)

 

slika uz zadatak 0154b