Zadatak 0639

Test: MKo5BGII_128

 

Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =80^{\circ}\) i \(\beta =53^{\circ}30'\).

 

Rešenje:


 

$$\alpha +\beta =80^{\circ}+53^{\circ}30'$$

$$=133^{\circ}30'$$

 


$$\alpha -\beta =80^{\circ}-53^{\circ}30'$$

$$=79^{\circ}60'-53^{\circ}30'$$

$$=26^{\circ}30'$$