Pismeni zadaci

Zadatak 0640

Test: MKo5BGII_128

 

Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je manji od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(\beta -2 \alpha\).

 

Rešenje:


 

a) \(\alpha +\beta\);

slika uz zadatak 0640a

b) \(\beta -2 \alpha\).

slika uz zadatak 0640b


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Sabiranje i oduzimanje uglova Zadatak 0640