Pismeni zadaci

Zadatak 0643

Test: MKo5BGII_129

 

Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =120^{\circ}\) i \(\beta =72^{\circ}40'\).

 

Rešenje:


 

Zbir: $$\alpha +\beta $$

$$=120^{\circ} +72^{\circ}40'$$

$$=192^{\circ}40'$$.

 

Razlika: $$\alpha - \beta $$

$$=120^{\circ} -72^{\circ}40'$$

$$= 119^{\circ}60'- 72^{\circ}40'$$

$$=47^{\circ}20'$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Sabiranje i oduzimanje uglova Zadatak 0643