Pismeni zadaci

Zadatak 0732

Test: MPo5BGII_147

 

Za koliko stepeni je ugao \( \alpha =54 ^{\circ}\) veći od svog komplementnog ugla?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0732

Zadatak 0727

Test: MPo5BGII_146

 

Za koliko stepeni je ugao \( \alpha =73 ^{\circ}\) manji od svog suplementnog ugla?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0727

Zadatak 0652

Test: MPo5BGII_131

 

Ugao \(\alpha \) je pet puta manji od sebi suplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(\alpha +2\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0652

Zadatak 0647

Test: MPo5BGII_130

 

Ugao \(\alpha \) je pet puta veći od sebi komplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(2\alpha +\beta\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0647

Zadatak 0646

Test: MKo5BGII_129

 

Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su suplementni. Izračunaj ugao komplementan uglu \(\alpha \).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0646

Zadatak 0642

Test: MKo5BGII_128

 

Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su komplementni. Izračunaj ugao suplementan uglu \(\alpha \).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0642

Zadatak 0163

Test: MPo5BGII_033

 

Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 13^{\circ}60'+49^{\circ}59'\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}35'45''+78^{\circ}40'50''\).

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0163

Zadatak 0158

Test: MPo5BGII_032

 

Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 29^{\circ}29'+60^{\circ}30'30''\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}45'55''+79^{\circ}50'40''\)

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0158

Zadatak 0156

Test: MKo5BGII_031

 

Šta je veće: ugao komlementan uglu  \(\alpha =75^{\circ}25' \)  ili ugao suplementan uglu  \(\beta=165^{\circ}52'\)?

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0156

Zadatak 0155

Test: MKo5BGII_031

 

Izračunaj meru ugla koji je za 30° manji od svog uporednog ugla.

 

Rešenje:

Opširnije: Zadatak 0155

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi