Pismeni zadaci

Zadatak 0158

Test: MPo5BGII_032

 

Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 29^{\circ}29'+60^{\circ}30'30''\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}45'55''+79^{\circ}50'40''\)

 

Rešenje:


 

a)    \(\alpha = 29^{\circ}29'+60^{\circ}30'30''=89^{\circ}59'30''\)

 

\(\beta = 90^{\circ} -89^{\circ}59'30''\)

 

\(\beta = 89^{\circ}59'60'' -89^{\circ}59'30''\)

 

\(\beta = 0^{\circ}0'30''\)

 

\(\beta = 30''\)

 

 

b)  \(\alpha = 10^{\circ}45'55''+79^{\circ}50'40''=89^{\circ}95'95''=90^{\circ}36'35''\)

 

\(\beta = 180^{\circ} -90^{\circ}36'35''\)

 

\(\beta = 179^{\circ}59'60'' -90^{\circ}36'35''\)

 

\(\beta = 89^{\circ}23'25''\).


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi Zadatak 0158