Zadatak 0163

Test: MPo5BGII_033

 

Izračunaj meru ugla koji je:

 

a) komplementan uglu   \(\alpha = 13^{\circ}60'+49^{\circ}59'\),

 

b) suplementan uglu  \(\alpha = 10^{\circ}35'45''+78^{\circ}40'50''\).

 

Rešenje:


 

a)    \(\alpha = 14^{\circ}+49^{\circ}59'=63^{\circ}59'\)

 

\(\beta = 90^{\circ} -63^{\circ}59'\)

 

\(\beta = 16^{\circ}1'\)

 

  b)    \(\alpha = 10^{\circ}35'45''+78^{\circ}40'50''= 88^{\circ}75'95''=89^{\circ}16'35''\)

 

\(\beta = 180^{\circ} -89^{\circ}16'35''\)

 

\(\beta = 179^{\circ}59'60'' -89^{\circ}16'35''\)

 

\(\beta = 90^{\circ}43'25''\).