Pismeni zadaci

Zadatak 0642

Test: MKo5BGII_128

 

Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su komplementni. Izračunaj ugao suplementan uglu \(\alpha \).

 

Rešenje:


 

$$ 2\alpha +3\alpha =90^{\circ}$$

$$5\alpha =90^{\circ}$$

$$ \alpha =90^{\circ}:5$$

$$ \alpha =18^{\circ}$$

 

Ugao suplementan uglu \(\alpha\) ma meru: $$ 180^{\circ}-18^{\circ}=162^{\circ}$$


 

 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi Zadatak 0642