Pismeni zadaci

Zadatak 0647

Test: MPo5BGII_130

 

Ugao \(\alpha \) je pet puta veći od sebi komplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(2\alpha +\beta\).

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0647\(\beta =x\)

\(\alpha =5x\)

\(\alpha +\beta=90^{\circ}\)

__________________

$$x+5x=90^{\circ}$$

$$6x=90^{\circ}$$

$$x=90^{\circ}:6$$

$$x=15^{\circ}$$

 

\(\beta =15^{\circ}\)

\(\alpha =5\cdot 15^{\circ}=75^{\circ}\)

$$2\alpha +\beta=2\cdot 75^{\circ}+15^{\circ}$$

$$=150^{\circ}+15^{\circ}$$

$$=165^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi Zadatak 0647