Pismeni zadaci

Zadatak 0652

Test: MPo5BGII_131

 

Ugao \(\alpha \) je pet puta manji od sebi suplementnog ugla \(\beta \). Izračunaj \(\alpha +2\beta\).

 

Rešenje:


 

slika uz zadatak 0652\(\alpha =x\)

\(\beta =5x\)

\(\alpha +\beta =180^{\circ}\)

 _______________

\(\alpha +2\beta=?\)

$$\alpha +\beta =180^{\circ}$$

$$x+5x=180^{\circ}$$

$$6x =180^{\circ}$$

$$x =180^{\circ}:6$$

$$x=30^{\circ}$$

 

\(\alpha =x=30^{\circ}\)

\(\beta =5x= 5 \cdot 30=150^{\circ}\)

$$\alpha +2\beta=30^{\circ}+ 2 \cdot 150^{\circ}$$

$$\alpha +2\beta=330^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi Zadatak 0652