Pismeni zadaci

Zadatak 0727

Test: MPo5BGII_146

 

Za koliko stepeni je ugao \( \alpha =73 ^{\circ}\) manji od svog suplementnog ugla?

 

Rešenje:


 

Ugao koji je suplementan uglu \( \alpha =73 ^{\circ}\), neka je:

$$\beta =180^{\circ}-73^{\circ}=107^{\circ}$$

Ugao \( \alpha\) je od \( \beta\) manji za:

$$\beta -\alpha =107^{\circ}-73^{\circ}$$


 

Vi ste ovde: Home Zbirke zadataka Osnovna Za 5. razred Ugao Komplementni i suplementni uglovi Zadatak 0727